Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je FACE UP s.r.o., so sídlom: Pod Kotlářkou 151/3, Košíře, 150 00 Praha 5, korešpondenčná adresa: Mezi Vodami 9, 144 00 Praha 4, IČ: 01625918, DIČ: CZ01625918, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 148679 (ďalej len „organizátor“).

Súťaž sa riadi týmito oficiálnymi pravidlami.

2. Doba a miesto konania súťaže

Súťaž sa koná na území Českej a Slovenskej republiky v termíne od 1. 7. 2019 - 31. 8. 2019 (ďalej len „doba konania súťaže").

3. Pravidlá a účasť v súťaži a princíp súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť spotrebitelia starší ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Českej a Slovenskej republiky, ktorí si v čase trvania súťaže zakúpia ľubovoľný výrobok intímnej hygieny výrobcu Chilly alebo výrobok zo súťažnej limitovanej série Chilly gél 200 ml vybavený reklamnými obalmi:


Spotrebiteľ vyfotí produktovú fotografiu so zakúpeným výrobkom Chilly gel 200ml na tému ,,Moje Chilly". Spotrebiteľ umiestni fotografiu na svoj otvorený instagramový profil a pridá k nej hashtag #hygienanenitabu, zároveň dá „follow" profilu @chillyintimacz.

5. Podmienky na získanie výhier

Organizátor každý týždeň podľa časového harmonogramu súťaže vyberie dve najoriginálnejšie fotografie podľa vlastného uváženia. V poslednom súťažnom termíne podľa harmonogramu budú vybrané a odmenené celkom 3 fotografie. Spotrebiteľ účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s uverejnením súťažnej fotografie distribútorom výrobkov BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. na @chillyintimacz. Súhlas s uverejnením fotografií je podmienkou účasti v súťaži a podmienkou na získanie výhry v súťaži.

6. Časový harmonogram súťaže

Výber výhercov bude vykonaný v týchto termínoch

 • 3.7.2019
 • 5.7.2019
 • 10.7.2019
 • 12.7.2019
 • 17.7.2019
 • 19.7.2019
 • 24.7.2019
 • 26.7.2019
 • 31.7.2019
 • 2.8.2019
 • 7.8.2019
 • 9.8.2019
 • 14.8.2019
 • 16.8.2019
 • 21.8.2019
 • 23.8.2019
 • 28.8.2019
 • 30.8.2019

Výhry v súťaži

Vybraní spotrebitelia budú odmenení súťažnými cenami organizátorom súťaže spoločnosťou FACE UP s.r.o. Každý z vybraných spotrebiteľov dostane výhru, ktorou je 1 ks fotoaparátu Fujifilm Instax mini 9 a 1 ks filmu Fujifilm mini Film 10 shots.

8. Odovzdanie výhier

Výhercovia budú informovaní organizátorom súťaže o výhre prostredníctvom instagramového účtu a výhry im budú zaslané na adresu, ktorú písomne oznámia organizátorovi súťaže.

9. Zodpovednosť

Zodpovednosť za vady výhier v tejto súťaži znáša Organizátor v súlade s príslušnými ustanoveniami o zodpovednosti za vady podľa z. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení. Organizátor nie je zodpovedný za meškanie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu. Zodpovednosť za zásielky počas poštovej prepravy sa riadia podacími podmienkami a platným reklamačným poriadkom Českej pošty, š. p.

10. Všeobecné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže. Spotrebitelia nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži ani požadovať výmenu výhry za inú a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Výhru nie je možné previesť na inú osobu a na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok. Spotrebiteľ sa môže zúčastniť súťaže opakovane, vždy jedenkrát s jedným súťažným výrobkom. Spotrebiteľ sa nemôže súťaže zúčastniť v prípade získania súťažnej výhry.

11. Osobnostné práva a osobné údaje. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Účasťou v súťaži vyjadruje spotrebiteľ v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu poskytnutom organizátorovi ako správcovi osobných údajov, za účelom odovzdania výhry v súťaži. Súčasne spotrebiteľ udeľuje organizátorovi súťaže súhlas s poskytnutím osobných údajov a odmenené fotografie distribútorovi výrobkov Chilly spoločnosti BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. Súčasne spotrebiteľ tejto spoločnosti udeľuje súhlas s uverejnením odmenenej fotografie na @chillyintimacz a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 480/2004 Zb., Súhlas s použitím poskytnutých osobných údajov na obchodné a marketingové spracovanie, tj. ponúkanie obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách správcu, zahŕňajúce aj zasielanie informácií prostredníctvom e-mailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva podľa zák. č. 101/2000 Zb., tj. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu a spoločnosti BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na správcu obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7.

12. Dostupnosť pravidiel súťaže

Úplné oficiálne pravidlá súťaže v aktuálnom znení sú po celú dobu konania súťaže k dispozícii na internetových stránkach www.chillyintima.cz. Prípadné otázky k súťaži je možné zaslať e-mailom na adresu info@faceup.cz

Bolton Group
Dostávejte zprávy ze světa Chilly: objednejte si zpravodaj!
Nechte nám svou e-mailovou adresu, abyste si mohli přečíst o novinkách v našich produktech a seznámit se s obsahem našeho magazínu.
Ano, chci dostávat další informace od značky Chilly, tedy zpravodaj nebo vzorky prodktů Chilly. Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl/a, porozuměla a souhlasím s podmínkami uvedenými v oznámení o ochraně osobních údajů a jsem si vědoma toho, že své údaje mohu kdykoli smazat. Ano, chci dostávat další informace od značky Chilly, tedy zpravodaj nebo vzorky prodktů Chilly. Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl/a, porozuměla a souhlasím s podmínkami uvedenými v oznámení o ochraně osobních údajů a jsem si vědoma toho, že své údaje mohu kdykoli smazat.