Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Pravidla spotřebitelské soutěže

Pravidla pro Slovenskou republiku naleznete zde.


1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je FACE UP s.r.o., se sídlem: Pod Kotlářkou 151/3, Košíře, 150 00 Praha 5, korespondenční adresa: Mezi Vodami 9, 144 00 Praha 4, IČ: 01625918, DIČ: CZ01625918, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 148679 (dále jen „organizátor“).

Soutěž se řídí těmito oficiálními pravidly.

2. Doba a místo konání soutěže

Soutěž se koná na území České a Slovenské republiky v termínu od 1. 7. 2019 - 31. 8. 2019 (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Pravidla a účast v soutěži a princip soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit spotřebitelé starší 15let s trvalým pobytem na území České a Slovenské republiky, kteří v době trvání soutěže zakoupí libovolný výrobek intimní hygieny výrobce Chilly nebo výrobek ze soutěžní limitované série Chilly gel 200 ml opatřený reklamními obaly:


Spotřebitel vyfotí se zakoupeným výrobkem Chilly gel 200ml produktovou fotografii na téma „Moje Chilly“. Spotřebitel umístí fotografii na svůj otevřený instagramový profil a přidá k němu hashtag #hygienanenitabu, zároveň dá „follow“ profilu @chillyintimacz.

5. Podmínky pro získání výher

Organizátor každý týden dle časového harmonogramu soutěže vybere dvě nejoriginálnější fotografie dle vlastního uvážení. V posledním soutěžním termínu dle harmonogramu boudou vybrány a odměněny celkem 3 fotografie. Spotřebitel účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s uveřejněním soutěžní fotografie distributorem výrobků BOLTON CZECHIA, spol. s.r.o. na @chillyintimacz. Souhlas s uveřejněním fotografií je podmínkou účasti v soutěži a podmínkou pro získání výhry v soutěži.

6. Časový harmonogram soutěže

Výběr výherců bude proveden v těchto termínech

 • 3.7.2019
 • 5.7.2019
 • 10.7.2019
 • 12.7.2019
 • 17.7.2019
 • 19.7.2019
 • 24.7.2019
 • 26.7.2019
 • 31.7.2019
 • 2.8.2019
 • 7.8.2019
 • 9.8.2019
 • 14.8.2019
 • 16.8.2019
 • 21.8.2019
 • 23.8.2019
 • 28.8.2019
 • 30.8.2019

7. Výhry v soutěži

Vybraní spotřebitelé budou odměněni soutěžními cenami organizátorem soutěže společností FACE UP s.r.o. Každý z vybraných spotřebitelů obdrží výhru, kterou je 1 ks fotoaparátu Fujifilm Instax mini 9 a 1 ks filmu Fujifilm mini Film 10 shots.

8. Předání výher

Výherci budou informováni organizátorem soutěže o výhře prostřednictvím instagramového účtu a výhry jim budou zaslány na adresu, kterou písemně sdělí organizátorovi soutěže.

9. Odpovědnost

Odpovědnost za vady výher v této soutěži nese Organizátor v souladu s příslušnými ustanoveními o odpovědnosti za vady dle z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Organizátor není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení výhry nebo nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou na adresu výherce. Odpovědnost za zásilky po dobu poštovní přepravy se řídí podacími podmínkami a platným reklamačním řádem České pošty, s. p.

10. Obecná ustanovení

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněném případě soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže. Spotřebitelé nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži ani požadovat výměnu výhry za jinou a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhru nelze převést na jinou osobu a na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok. Spotřebitel se může účastnit soutěže opakovaně, vždy jedenkrát s jedním soutěžním výrobkem. Spotřebitel se nemůže soutěže zúčastnit v případě získání soutěžní výhry.

11. Osobnostní práva a osobní údaje. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži vyjadřuje spotřebitel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutém organizátorovi jakožto správci osobních údajů, za účelem předání výhry v soutěži. Současně spotřebitel uděluje organizátorovi soutěže souhlas s poskytnutím osobních údajů a odměněné fotografie distributorovi výrobků Chilly společnosti BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. Současně spotřebitel této společnosti uděluje souhlas s uveřejněním odměněné fotografie na @chillyintimacz a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů pro obchodní a marketingové zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese správce a společnosti BOLTON CZECHIA, spol. s.r.o. odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

12. Dostupnost pravidel soutěže

Úplná oficiální pravidla soutěže v aktuálním znění jsou po celou dobu konání soutěže k dispozici na internetových stránkách www.chillyintima.cz. Případné dotazy k soutěži je možné zaslat e-mailem na adresu info@faceup.cz

Bolton Group
Dostávejte zprávy ze světa Chilly: objednejte si zpravodaj!
Nechte nám svou e-mailovou adresu, abyste si mohli přečíst o novinkách v našich produktech a seznámit se s obsahem našeho magazínu.
Ano, chci dostávat další informace od značky Chilly, tedy zpravodaj nebo vzorky prodktů Chilly. Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl/a, porozuměla a souhlasím s podmínkami uvedenými v oznámení o ochraně osobních údajů a jsem si vědoma toho, že své údaje mohu kdykoli smazat. Ano, chci dostávat další informace od značky Chilly, tedy zpravodaj nebo vzorky prodktů Chilly. Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl/a, porozuměla a souhlasím s podmínkami uvedenými v oznámení o ochraně osobních údajů a jsem si vědoma toho, že své údaje mohu kdykoli smazat.