Kontakt

BOLTON CZECHIA, spol. s r. o.
zápis v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 148679
IČO: 15526381
DIČ: CZ15526381

Adresa sídla, fakturační adresa:
Štětkova 1638/18,
140 00 Praha 4

e-mail: mail@boltonczechia.cz   (nebo využijte prosím níže uvedený formulář)
Tel.: 222 522 870

Zadejte své osobní údaje a svou žádost.
Odpovíme, jakmile to bude možné.

Oznámení o ochraně osobních údajů podle nařízení č. 196/2003
Oznámení o ochraně osobních údajů podle nařízení L.D. č. 196 ze dne 30. června 2003 – „Zákon na ochranu osobních údajů”

V souladu se článkem 13 vyhlášky 196/03 „Zákona na ochranu osobních údajů“ tímto italsko-britská společnost L. Manetti - H. Roberts & C. p.A. (dále jako "Manetti & Roberts") vyrábějící a prodávající výrobky pod značkou Chilly informuje poskytovatele údajů, že bude v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 196/2003 shromažďovat a zpracovávat následující typy dat.

Podrobnější informace jsou k dispozici pouze na http://www.chilly.it/ a nevztahují se na jiné internetové stránky, na které se mohou uživatelé dostat po kliknutí na jiné odkazy.


1. SPRÁVCE DAT

Správcem dat je italsko-britská společnost L. Manetti - H. Roberts & C. p.A. se sídlem via Pellicceria, 8 - 50123 Firenze, číslo pro účely registrace DPH: 04420740484.


2. TYPY DAT A ÚČEL

Údaje od poskytovatele údajů, které mohou obsahovat jeho jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo atd., jsou vyžádány pomocí nástrojů a postupů IT a společnost Manetti & Roberts je může zpracovávat pro následující účely:

(a) umožnění přístupu ke službám poskytovaným společností Manetti & Roberts http://www.chilly.it/ na jejích internetových stránkách a vyhrazených registrovaným uživatelům;

(b) se souhlasem poskytovatele údajů budovat a řídit obchodní vztahy se zvláštním přihlédnutím k propagačním, reklamním a marketingovým účelům souvisejícím s výrobky značky Chilly a službami poskytovanými společností Manetti & Roberts ve vztahu k potřebám, preferencím a zájmům, o kterých bude tato informovat;

(c) se souhlasem poskytovatele údajů zjišťovat, do jaké míry jsou nabízené výrobky/služby ceněny, jaké jsou nákupní preference spotřebitelů, a provádět statistické a tržní průzkumy.

Požaduje se souhlas se zasíláním komerčních a reklamních sdělení jak prostřednictvím elektronických a automatizovaných systémů, tak i bez jejich použití, a to i podle článku 130 vyhlášky č. 196/2003, a to v případě jejich šíření poštovním i telefonním operátorem a také prostřednictvím e-mailem, SMS zpráv, MMS zpráv, call center s elektronickými operátory atd., a to aniž by bylo dotčeno použití údajů pro všechny účely povolené zákonem bez výslovného souhlasu poskytovatele údajů.

Právo poskytovatele údajů na zabránění zpracování jeho osobních údajů pro výše uvedené účely prováděné pomocí automatizovaných způsobů kontaktu se vztahuje i na tradiční způsoby, aniž by bylo dotčeno právo poskytovatele údajů na pouze částečné uplatnění tohoto práva, například pouze v souvislosti se zasíláním reklamní komunikace prostřednictvím automatizovaných nástrojů, kontaktováním společnosti Manetti & Roberts v souladu s tímto oznámením.


3. POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Poskytnutí údajů uvedených v předchozím bodě tedy v ustanovení (a) tohoto oznámení je povinné a pokud nebudou údaje, které jsou výslovně označeny hvězdičkou umístěnou vedle příslušné kolonky jako povinné, poskytnuty, a to i částečně, společnost Manetti & Roberts nebude moci nadále poskytovat požadovanou službu.


4. POSTUPY ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů bude probíhat s využitím informačních nástrojů, vždy se bude jednat o automatizované, elektronické nebo telematické systémy s tím, že jejich použití se bude vztahovat výlučně k výše uvedeným účelům, a to způsobem, který zaručuje bezpečnost a důvěrnost těchto údajů.
Osobní údaje mohou být uchovávány a převáděny do zahraničí, a to včetně zemí mimo EU, v souladu s ustanoveními stávající legislativy.


5. POSKYTOVÁNÍ DAT

S odhlédnutím od poskytování dat v souvislosti s plněním zákonných požadavků, nohou být veškeré shromažďované a zpracovávané údaje poskytovány za výše uvedenými účely:

(a) třetím stranám, které společnost Manetti & Roberts pověří plněním činností přímo souvisejících s nebo napomáhajících poskytování a distribuci nabízených služeb;

(b) subjektům, jež jsou součástí prodejní, distribuční a logistické sítě (zástupci, agenti, obchodní zástupci atd.) společnosti Manetti & Roberts;

(c) společnosti v rámci skupiny Bolton Group, do níž patří i společnost Manetti & Roberts;

(d) subjektům, které se mohou s těmito informacemi seznámit ve funkci „manažerů“ nebo „pověřených zástupců“ společnosti Manetti & Roberts, jako jsou zaměstnanci administrativy, prodejního, výrobního, technického a IT oddělení.

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je: italsko-britská společnost L. Manetti - H. Roberts & C. p.TO.

Via Pellicceria, 8

50123 Florence

20144 Milano.

Osobní údaje nebudou nikdy šířeny žádným jiným způsobem.


6. PRÁVA POSKYTOVATELE ÚDAJŮ

Poskytovatel údajů je oprávněn kdykoli uplatnit práva uvedená v článku 7 vyhlášky č. 196/2003, jejíž součástí je i zákon na ochranu osobních údajů. Zejména má právo přístupu ke svým osobním údajům, může požadovat jejich opravu, aktualizaci a vymazání, pokud jsou neúplné, chybné nebo shromážděné v rozporu s platnou legislativou, a může podat námitky proti jejich zpracování z oprávněných důvodů zasláním písemné žádosti správci dat.

Poskytovatelé údajů se mohou se svými dotazy ohledně ochrany osobních údajů, které nejsou zodpovězeny v tomto článku, obrátit na:

- Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. p.A.

Via Pellicceria, 8

50123 Florence


7. NAVIGAČNÍ DATA

Systémy pro zpracování dat a softwarové postupy používané touto webovou stránkou shromažďují některé osobní údaje v rámci svého běžného fungování, přenos těchto informací je při používání protokolů internetové komunikace implicitní. Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány v souvislosti se ztotožněnými stranami, ale vzhledem ke svému charakteru by mohly umožnit ztotožnění uživatele, pokud by byly dále zpracovány a dány do souvislosti s údaji uchovávanými třetími stranami. Do skupiny těchto údajů patří IP adresy nebo názvy počítačových domén používaných uživateli při připojování k internetovým stránkám, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, doba žádosti, způsob odeslání žádosti na server, velikost souboru zaslaného jako odpověď, numerický kód označující stav odpovědi zaslané serverem (úspěšné, chyba atd.) i další parametry operačního systému a prostředí používaného uživatelem. Tato data jsou používána výlučně za účelem shromažďování anonymních statistik o používání internetových stránek a ke kontrole jejich správného fungování, jsou smazána okamžitě po zpracování. Tato data by bylo možné použít k určení odpovědnosti za případné hypotetické počítačové útoky proti stránkám. S výjimkou těchto případů jsou data uchovávána po dobu stanovenou příslušnou legislativou, tedy po dobu nezbytně nutnou k tomu, aby bylo možné uživateli poskytnout požadovanou službu a zaručit přenos komunikace.


8. SOUBORY COOKIE

Soubory cookie jsou malé textové soubory odesílané webovým serverem - jako jsou webové stránky - do internetového prohlížeče uživatele a odesílány zpět na webový server, a to bez modifikací, pokaždé, když je web znovu přístupný. V praxi používáme cookie různých druhů, například pro automatické ověřování, sledování relací a ukládání konkrétních informací o uživatelích, kteří přistupují k serveru, jako jsou oblíbené webové stránky nebo, v případě online nákupů, obsah jejich "nákupních vozíků ". Společnost Manetti & Roberts používá cookies, jejichž cílem je zpříjemnit zážitek z prohlížení stránek všem uživatelům, kteří navštíví tuto stránku. Proto se shromažďují údaje o používání stránek uživateli, tyto údaje jsou však zpracovány anonymně a agregovaně a v žádném případě neumožňují přenos osobních údajů nebo zasílání personalizované reklamy a nejsou používány žádné systémy pro sledování a profilování uživatelů. Společnost Manetti & Roberts také používá cookies relace (které nejsou trvale uloženy v počítači uživatele a jsou zrušeny po ukončení prohlížeče) a jsou omezeny výlučně na přenos identifikačních dat relace (sestávajících z náhodných čísel generovaných serverem), což je nutné, aby byla zajištěna bezpečnost a efektivní fungování internetových stránek. Použití tzv. cookie souborů pro relaci na těchto internetových stránkách znamená, že není nutné používat jiné techniky zpracování dat, které potenciálně kompromitují úrovně soukromí při navigaci pro uživatele, soubory nesouhlasí se získáváním osobních údajů, které mohou identifikovat uživatele, a proto nevyžadují vydávání jakékoli formy souhlasu. Používání souborů cookie může být každém případě kdykoli v nastavení prohlížeče deaktivováno, což uživatelům umožňuje, aby je po každé relaci vymazali. Závěrem uvádíme, že pokud budeme použití souborů cookie považovat za užitečné i v jiných případech, než jsou výše uvedené, vysvětlíme účel jejich použití.


9. AUTORSKÁ PRÁVA

© Copyright Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. p.A., via Pellicceria, 8 - 50123 Firenze (Italy). Všechna práva vyhrazena. Na texty, obrázky, grafiku, audio reprodukce,
animace, videa a jejich umístění na stránkách společnosti Manetti & Roberts se vztahuje zákon na ochranu autorských práv a další zákony na jejich ochranu. Obsah těchto internetových stránek nesmí být:


Všechna pole jsou povinná

 

Bolton Group
Dostávejte zprávy ze světa Chilly: objednejte si zpravodaj!
Nechte nám svou e-mailovou adresu, abyste si mohli přečíst o novinkách v našich produktech a seznámit se s obsahem našeho magazínu.
Ano, chci dostávat další informace od značky Chilly, tedy zpravodaj nebo vzorky prodktů Chilly. Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl/a, porozuměla a souhlasím s podmínkami uvedenými v oznámení o ochraně osobních údajů a jsem si vědoma toho, že své údaje mohu kdykoli smazat. Ano, chci dostávat další informace od značky Chilly, tedy zpravodaj nebo vzorky prodktů Chilly. Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl/a, porozuměla a souhlasím s podmínkami uvedenými v oznámení o ochraně osobních údajů a jsem si vědoma toho, že své údaje mohu kdykoli smazat.